Publicacions

Francesc Tous Prieto (ed. i trad.), Jean-Claude Morera (trad.)
Any
2016
Lloc

París

Arfuyen

Ramon Llull
Any
2016
Lloc

Barcelona

Edicions UB

Ramon Llull
Any
2016
Lloc

Barcelona

Tamesis Books

Antoni J. Pons. Jordi Gayà. Gret Schib
Any
2016
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Albert Soler i Joan Santanach (ed.)
Any
2016
Lloc

Barcelona

Editorial Barcino

Badia, Lola; Santanach, Joan; Soler, Albert
Any
2016
Lloc

Londres

Tamesis

Antoni I. Alomar (dir), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler
Any
2015
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

Maribel Ripoll Perelló
Any
2015
Lloc

Palma

Illa Edicions

Harvey J. Hames
Any
2015
Lloc

Palma

Edicions de la Universitat de les Illes Balears

Anthony Bonner
Any
2015
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot, Montserrat Lluch
Any
2014
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Maria I. Ripoll
Any
2013
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella (eds.)
Any
2012
Lloc

Palma

Edicions de la Universitat de les Illes Balears

Roger Friedlein
Any
2012
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Anthony Bonner
Any
2012
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Simone Sari
Any
2012
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Miriam Cabré
Any
2011
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Montserrat Lluch
Any
2011
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Guillem A. Amengual Bunyola
Any
2010
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

Sebastià Trias Mercant
Any
2009
Lloc

Palma

Edicions de la Universitat de les Illes Balears