Ramon Llull. Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra Anticrist

Antoni J. Pons. Jordi Gayà. Gret Schib
Any
2016
Lloc
Barcelona
Pàgines
176
Col·lecció
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, III
Editorial
Patronat Ramon Llull
ISBN
978-84-9883-880-0

Aquest tom ofereix tres exposicions de la fe cristiana que daten de diferents èpoques de la producció de Ramon Llull, escrites amb fins diferents i per a públics diferents. La primera en el temps és el Llibre contra Anticrist, que fou escrita vers 1275-1276. La segona, el Llibre dels articles de la fe, fou escrita a Roma durant la primavera i el començament d'estiu de 1296. La tercera, el Llibre què deu hom creure de Déu, fou acabada el gener de 1302. La primera i l'última se centren només en els articles de la fe més significatius: la unitat de Déu, la Trinitat i l'Encarnació, encara que també tracten qüestions com les dignitats divines, els set sagraments o la vida activa i la vida contemplativa. La segona és la més rellevant de les tres des del punt de vista doctrinal i, en la seva versió llatina, va arribar a ser una de les obres més difoses de Llull.