MiMus

Mimus
Ioculator seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia

Al final de l’edat mitjana, la Corona d’Aragó era una potència militar de primer ordre, una economia dinàmica oberta a la Mediterrània i un lloc de pas estratègic connectant la península Ibèrica a la resta d’Europa. Les corts dels reis del Casal d’Aragó eren una destinació habitual d’artistes de tota mena, que hi oferien els seus serveis. Els professionals de l’entreteniment cortesà, principalment músics, poetes i joglars, es comptaven entre els més buscats.

Partint de la interrogació dels fons de la cancelleria reial i mestre racional de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) i altres arxius municipals i notarials, aquest projecte vol establir les bases d’una anàlisi històrica, filològica i prosopogràfica de la poesia i la música catalanes medievals.

Objectius

1. Crear una gran base de dades dels artistes que van participar en la vida musical de les corts dels reis del Casal de Barcelona des de mitjan segle XIII fins a mitjan segle XV (1235-1435). Aquesta base de dades partirà d'un corpus de més de 5.000 documents i oferirà informació inèdita sobre els llocs, les circumstàncies i el cost de l’entreteniment a la cort i a les ciutats, sobre l’estatus social i professional dels joglars, la seva especialització, els seus moviments, les seves relacions amb el poder i les xarxes de mecenatge i diplomàcia que sostenien la seva activitat.

2. Analitzar l’ús de la intertextualitat i dels diversos gèneres lírics per part dels autors i els intèrprets, i les implicacions del contacte entre artistes de diferents religions i ètnies.

3. Redactar un lèxic en format digital de terminologia musical i de la performance elaborat a partir d’informació procedent dels principals tractats de preceptiva poètica medievals, dels documents històrics i dels textos lírics (en col·laboració amb l’OVI - Opera del Vocabolario Italiano, Florència).

Membres
  • Anna Alberni Jordà (Investigadora principal)
  • Anna Fernàndez Clot
  • Simone Sari
  • Stefano Cingolani (UB - FBG)
  • Carles Vela (UB - FBG)
  • Alexandra Beauchamp (Université de Limoges)
  • Maria Sofia Lannutti (Università degli Studi di Firenze)
  • Yolanda Plumley (University of Exeter)

Projecte de recerca finançat per l’European Research Council (ERC-CoG-2017).