Projectes del Centre

Ramon Llull
Ramon Llull

Hem desenvolupat dues potents eines informàtiques, imprescindibles per a la recerca sobre Ramon Llull i el lul·lisme: la Base de Dades Ramon Llull (Llull DB), en xarxa des del 2002, i el diccionari Nou Glossari General Lul·lià (NGGL).

Publiquem l’edició crítica de les obres catalanes de Ramon Llull (NEORL) i una col·lecció d’estudis especialitzats sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos (Col·lecció Blaquerna).

Sciencia
Sciència.cat

SCIÈNCIA.CAT posa a l'abast de la comunitat acadèmica internacional i del públic il·lustrat en general una part del patrimoni històric català encara poc coneguda i estudiada: la constituïda per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a partir d'altres llengües— durant els últims segles de l'Edat Mitjana i el primer Renaixement (segles XIII-XVI).

El nom escollit constitueix, en aquest sentit, tota una declaració d'intencions, en unir patrimoni històric i una de les més útils eines d'informació actuals en un sol concepte.

Mimus
MiMus

Què ens diuen els documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó sobre els músics i joglars de les corts catalanes medievals? Per tal de respondre aquesta pregunta, el projecte MiMus ha editat i analitzat un extens corpus de documents sobre els artistes que van participar en la vida musical de les corts dels reis del Casal de Barcelona des de mitjan segle XIII fins a mitjan segle XV.

Les característiques i les dimensions d’aquest corpus en fan un fons capaç de donar resposta a algunes de les preguntes que els estudiosos s’han fet sobre la producció de música i poesia a l’edat mitjana, sobre la seva interpretació i difusió, i sobre la funció que hauria pogut tenir en el sistema de valors de les corts medievals.