Base de dades Ramon Llull

Centre de Documentació Ramon Llull
Una eina en línia excepcional

Llull DB: 20 anys

La Llull DB és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l’extensa producció que va escriure Ramon Llull, a l’encara més extensa obra que li ha estat atribuïda al llarg del temps i sobre obres d’autors lul·listes o que s’hi relacionen.

El gran volum d’informació que conté i les prestacions que ofereix a l’usuari la converteixen en una eina excepcional en l’àmbit de les bibliografies en línia sobre els grans autors, ja siguin catalans o internacionals.

Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada per un equip de col·laboradors, amb la participació de diverses institucions. La programació informàtica és a càrrec de Miquel Hernàndez. És de lliure accés des de la xarxa i ofereix una versió en català i una versió en anglès.