Publicacions

Anthony Bonner
Any
2022
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Joan Carles Simó Artero
Any
2022
Lloc

Barcelona

Centre de Documentació Ramon Llull - Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Lluís Gimeno Betí, Lluís Cifuentes i Comamala, Vicent García Edo
Any
2022
Lloc

Castelló de la Plana

Universitat Jaume I - Fundació Germà Colón

Traducció i postfaci de Lola Badia
Any
2022
Lloc

Barcelona

Cal Carré

Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any
2021
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona - Editorial Barcino

Josep E. Rubio i Simone Sari
Any
2021
Lloc

Barcelona

Centre de Documentació Ramon Llull - Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Anthony Bonner
Any
2020
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Antoni I. Alomar (dir), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler
Any
2020
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

Simone Sari i Anna Fernàndez-Clot (eds.)
Any
2019
Lloc

Barcelona

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Joan Santanach (intr.) - John Degenais (trad.)
Any
2019
Lloc

Barcelona - Woodbridge

Barcino - Tamesis

Anna Fernàndez-Clot
Any
2019
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

Lola Badia, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any
2018
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Francesc Tous Prieto
Any
2018
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Lola Badia, Alexander Fidora, Maribel Ripoll Perelló (eds.)
Any
2017
Lloc

Palma

Edicions de la Universitat de les Illes Balears

Joan Santanach
Any
2017
Lloc

Barcelona

Edicions Universitat de Barcelona

Antònia Carré (ed.)
Any
2017
Lloc

Barcelona

Edicions Universitat de Barcelona

Anthony Bonner (ed.)
Any
2017
Lloc

Barcelona

Barcino

Antoni J. Pons. Jordi Gayà. Gret Schib
Any
2016
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Ramon Llull
Any
2016
Lloc

Barcelona

Edicions UB

Francesc Tous Prieto (ed. i trad.), Jean-Claude Morera (trad.)
Any
2016
Lloc

París

Arfuyen