Suplement a l'Art i la lògica de Ramon Llull

Anthony Bonner
Any
2020
Lloc
Barcelona
Pàgines
53
Col·lecció
Col·lecció Blaquerna
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona

En aquesta ampliació del seu "Manual d'ús" de l'Art i la lògica de Ramon Llull, Bonner fa un recorregut pel procés de creació i desenvolupament de l’Art: des del Llibre de contemplació, en què Llull assaja un mètode demostratiu basat en la manipulació de conceptes individuals; passant per l’Art quaternària, en què s’estructuren i s’organitzen aquests conceptes i se’n sistematitza la manipulació; i fins arribar a l’Art ternària, en què una ontologia dinàmica permet les definicions dels divuit principis de l’Art que acaben donant lloc a un mètode discursiu més convencional. Accés a la versió electrònica del Suplement.