Presentació del Centre

Centre de Documentació Ramon Llull
Objectius
Promoció de la recerca, difusió i gestió

El Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, creat el 2006, té com a objectius:

  • La promoció de la recerca sobre Ramon Llull, la seva obra, el seu pensament i la seva recepció. La promoció de la recerca sobre la literatura, la cultura i la ciència a l’Edat Mitjana.
  • La difusió, la promoció i la gestió de la literatura catalana medieval en general i dels estudis lul·lians en particular.

Treballa en dos àmbits principals de recerca:

  • La documentació i la bibliografia.
  • L’edició i el tractament informatitzat de textos catalans medievals.
Finalitat
Custodiar, ampliar i difondre

El Centre de Documentació Ramon Llull té la finalitat de custodiar, ampliar i difondre quatre grans fons bibliogràfics i digitals: