Manícula

Manícula
Taller d'edició i anotació de textos

Manícula és un projecte de divulgació impulsat pel Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l'Editorial Barcino, que té com a objectiu fer visibles les tasques d’edició, d’anotació i de traducció que es duen a terme en aquestes dues entitats.

D'una banda, aquest projecte pretén divulgar les incidències, les troballes, les dificultats, les curiositats, etc. que es produeixen en el dia a dia de la feina dels filòlegs que treballen a les dues institucions. De l’altra, vol implicar-se en la formació d’estudiants de batxillerat i d’universitat i interessar-los pels clàssics i la filologia, de manera que els sentin més propers.

Àmbit d'actuació 1
Taller d’anotació de textos

El Taller d’anotació de textos és una interfície de treball col·laboratiu de tipus wiki, creada ad hoc, que permet la redacció de notes referides a paràgrafs (o versos) d’obres publicades a la Biblioteca Barcino. Un projecte d’aquesta naturalesa és una innovació absoluta tant en l’àmbit acadèmic –per la concepció de l’anotació com un treball col·laboratiu in progress que té una divulgació durant el mateix procés–, com en l’àmbit editorial –pel tipus d’interacció que proposa entre el llibre en paper i l’aparat d’anotació digital en procés de creació, modificació i millora permanent.

Àmbit d'actuació 2
Web Manícula

El web Manícula recopila i organitza continguts relacionats amb l’edició, l’anotació i la traducció de textos. En aquest web hom trobarà tres tipus de continguts:

  • Articles informatius: expliquen novetats que es van produint en relació amb els processos d’edició, anotació o traducció que s’estan duent a terme. Hom troba aquests articles a la pàgina d’inici per ordre d’aparició, però també als diferents apartats del web segons la categoria a què pertanyen.
  • Articles formatius: expliquen en què consisteix l’edició o l’anotació de textos, els diferents tipus d’edicions o de traduccions que hi ha, donen exemples extrets de les col·leccions de Barcino, proposen criteris, etc. En aquests apartats, la informació està pensada per ser estable i s’ofereix de manera que el lector pugui optar per una ampliació progressiva de coneixements.
  • Anotacions: són les notes que provenen del Taller d’anotació de textos i que s’ofereixen vinculades a una determinada obra. Hi ha també entrades del Glossari temàtic, que són continguts enciclopèdics que poden anar enllaçats amb diverses notes.
Àmbit d'actuació 3
Divulgació a les xarxes socials

Les informacions i les anotacions del portal Manícula han de ser objecte de divulgació mitjançant les xarxes socials vinculades a l’Editorial Barcino, el Centre de Documentació Ramon Llull, la Fundació Carulla i la Universitat de Barcelona.