Diccionari de textos catalans antics

Diccionari textos catalans antics
Un diccionari de forma-lema accessible en xarxa

El Diccionari de Textos Catalans Antics consultable en xarxa és un projecte compartit de la Universitat de Barcelona i la Fundació Carulla i es de desenvolupa al Centre de Documentació Ramon Llull. Es tracta d'un diccionari de forma-lema, accessible en xarxa mitjançant un programa de consulta que ofereix informació sobre: lema, formes, codis gramaticals i morfològics, freqüència absoluta i contextos d'aparició, és a dir, concordances.

La Universitat de Barcelona i la Fundació Carulla custodien un fons ampli de textos catalans antics digitalitzats i totes dues donen suport i cobertura a entitats i investigadors que treballen en l’edició d’aquests textos. La Universitat de Barcelona, gràcies a un projecte iniciat al 1980 sota la direcció del prof. Joaquim Rafel, i desenvolupat al llarg de molts anys, disposa d’un patrimoni digital i informàtic susceptible de múltiples aplicacions i desenvolupaments.

D’altra banda, la Fundació Carulla, com a propietària de l’Editorial Barcino, ha reunit en els darrers anys un corpus considerable de versions digitals dels textos que ha publicat dins la prestigiosa col·lecció «Els Nostres Clàssics». El 2007 es va signar un acord entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Carulla per al desenvolupament del DTCA. En el període 2009-2019 aquest projecte va comptar també amb la participació de la Fundació Noguera, l'Institut d'Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya.