Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les Jornades en homenatge a J. N. Hillgarth i A. Bonner

Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella (eds.)
Any
2012
Lloc
Palma
Pàgines
412
Col·lecció
Col·lecció Blaquerna
Editorial
Edicions de la Universitat de les Illes Balears
ISBN
978-84-475-3625-2

El mes de febrer de 2010 es dugueren a terme les jornades internacionals en homenatge a J. N. Hillgarth i Anthony Bonner, en reconeixement per llur labor lul·lística especialment arrelada a Mallorca i per la col·laboració constant amb la Càtedra Ramon Llull. L’aplec científic comptà amb l’aportació d’investigadors de diferents camps, que abracen des del lul·lisme més estricte a la història de l’Europa medieval o la història de la llengua catalana. En aquest volum es recullen els textos de les sessions d’inauguració i cloenda, la Laudatio, les ponències i les comunicacions que s’hi varen exposar. S’hi arrepleguen, per tant, els treballs presentats per Lola Badia, Harvey Hames, Joan Miralles, Antoni I. Alomar, Maria Barceló, Gabriel Ensenyat, Antoni Riera Melis, Guillem A. Amengual, Antoni Bordoy, Robert Hughes, Àlvar Maduell, Elena Pistolesi, Rosa Planas, Pedro Ramis i Rafael Ramis, Simone Sari i José M.ª Sevilla.