Ramon Llull. Llibre de contemplació en Déu. Volum I, llibres I-II

Antoni I. Alomar (dir), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler
Any
2015
Lloc
Palma
Pàgines
492
Col·lecció
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, XIV
Editorial
Patronat Ramon Llull
ISBN
978-84-9883-832-9

La present edició és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita catalana i la primera que es basa en el còdex lul·lià princeps (1280), conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, un dels més antics de tota la literatura catalana. Reprodueix la primera versió del Llibre de contemplació, prèvia a la revisió que Llull en va fer en la traducció llatina de l’obra.