Ramon Llull. Llibre d'intenció

Maria I. Ripoll
Any
2013
Lloc
Palma
Pàgines
227
Col·lecció
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, XII
Editorial
Patronat Ramon Llull
ISBN
978-84-9883-628-8

Ramon Llull va dedicar al seu fill (i per extensió, al laic cristià) el Llibre d’intenció (vers 1276), un tractat monogràfic, relativament breu, sobre la teoria de les finalitats (o de la doble intenció). La present edició, a cura de Maria I. Ripoll, és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita i impresa catalana.