Ramon Llull. Llibre de l'és de Déu. Llibre de coneixença de Déu. Llibre de Déu. (Exhaurit)

Guillem A. Amengual Bunyola
Any
2010
Lloc
Palma
Pàgines
324
Col·lecció
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, IX
Editorial
Patronat Ramon Llull
ISBN
978-849883-314-0