Ramon Llull, el viatger de la paraula

Maribel Ripoll Perelló
Any
2015
Lloc
Palma
Pàgines
105
Col·lecció
Protagonistes, 1
Editorial
Illa Edicions

Tota  la  vida  de  Ramon  Llull  va  girar  al  voltant  de  la  paraula,  escrita  i  parlada. La preocupació de Ramon va ser fer arribar el seu sistema d’argumentació, conegut comArt,  a  tots  els  públics  possibles.  Els  infidels,  musulmans  i  jueus,  esdevenien  elsreceptors  òptims.  Els  reis  i  papes  i  els  mateixos  cristians,  laics  o  clergues,esdevingueren  receptors  potencials  de  l’Art,  per  això  es  va  adaptar  a  les  diferentsnecessitats comunicatives per tal de fer efectiu el seu missatge. Aquesta necessitat vafer que s’adaptàs al públic tant lingüísticament (escrivia en català, en llatí i en àrab)com  estilísticament  (escrivia  tractats  tècnics  complexos  però  també  novel·les,proverbis, manuals catequètics, poemes). Us presentam aquesta figura essencial de lahistòria i de la cultura, amb la biografia i amb una síntesi del pensament que es vaconsolidar en l’extensa producció literària.