Llibre de meravelles (II)

Ramon Llull. Llibre de meravelles. Volum 2. Llibres VIII-X

Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot, Montserrat Lluch
Any
2014
Lloc
Barcelona
Pàgines
341
Col·lecció
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, XIII
Editorial
Patronat Ramon Llull
ISBN
978-84-9883-735-3

El Llibre de meravelles és una ambiciosa novel·a didàctica que Ramon Llull va escriure durant la seva primera estada a París, entre l'any 1287 i el 1289. El protagonista, Fèlix, nom amb el qual també es designa correntment l'obra, és un pelegrí que observa la realitat i descobreix amb dolorosa sorpresa la distància que separa la conducta humana de l'ordre diví de la creació. El terme medieval ?meravella? fa referència a aquest esbalaïment de Fèlix davant de les variades formes del mal, però també designa l'entusiasme positiu del viatger quan assoleix aspectes de la veritat per boca de filòsofs i ermitans que dialoguen amablement amb ell. Aquest volum completa el volum X de la NEORL perquè s?hi conclou l'edició crítica dels darrers tres llibres (VIII-X) del Fèlix. El llibre VIII traça un mapa complex dels trets físics i morals de l'home, i es complementa perfectament amb els dos llibres següents, el IX i el X, que tracten sobre la glòria del paradís i la pena de l'infern respectivament.