Ainsi parlait Raymond Lulle. Dits et maximes de vie

Francesc Tous Prieto (ed. i trad.), Jean-Claude Morera (trad.)
Any
2016
Lloc
París
Pàgines
160
Col·lecció
Ainsi parlait, 5
Editorial
Arfuyen
ISBN
9782845902305

Aquest llibre ofereix una tria d'uns dos-cents fragments breus que provenen de diverses obres de Ramon Llull, des del Llibre de contemplació fins a les col·leccions de proverbis, passant per la Doctrina pueril, el Llibre de l'orde de cavalleria o el Llibre d'amic i amat. La traducció al francès es presenta acarada als textos originals catalans. L'edició es completa amb un petit prefaci i una nota biogràfica final.