Ramon Llull, sobre mètodes de votació

22 gener 2016

El prof. Xavier Mora, del Departament de Matemàtiques de la UAB, ens fa conèixer uns treballs de divulgació dels escrits sobre votació de Ramon Llull publicats al blog Ars electionis. Són una informació qualificada de la qüestió de les arts lul·lianes d'elecció i ofereixen la versió al català de les obres llatines Artificium electionis personarum (anterior a 1283) i De arte electionis (1299).