Notícia d'una versió italiana medieval desconeguda de la "Doctrina pueril"

10 octubre 2022

Gràcies als treballs en curs a l'Antonianum de Roma de Cristiana Maraviglia, s'ha recuperat un manuscrit que conté una traducció al toscà de la Doctrina Pueril acabada el 1419, feta a partir de la traducció del francès al llatí, acabada el 1378, d'Angelo de Cagnetto de Perusa. Mentre esperem la publicació de l'edició del text a càrrec de la mateixa investigadora posem a l'abast les informacions proporcionades pel catàleg de la biblioteca Riccardiana de Florencia, on es conserva el còdex, editat per S. Morpurgo al 1900.