2002-2022: vint anys de la Llull DB en xarxa

01 febrer 2022

Aquest mes de febrer es compleixen 20 anys de la posada en xarxa d'una eina que ha esdevingut imprescindible per als estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme: la Base de Dades Ramon Llull. Els seus orígens són a principi dels anys 80 del segle passat, quan Anthony Bonner va començar a recopilar l'ingent volum d'informació que gira al voltant de la figura de Llull: obres, manuscrits, edicions, bibliografia, inventaris, catàlegs..., i a tractar-lo informàticament. A començament dels anys 90, el projecte de Bonner va ser assumit dins dels projectes de recerca que liderava Lola Badia a la Universitat de Barcelona. A inicis d'aquest segle, Miquel Hernàndez, filòleg, bibliotecari i informàtic, va desenvolupar el programa que feia possible consultar la Llull DB en línia, a internet. Des de llavors, la base de dades no ha deixat de créixer, d'ampliar-se, de posar-se al dia gràcies a un extens equip de col·laboradors del Centre de Documentació Ramon Llull. A les seccions inicials (obres, manuscrits, bibliografia, catàlegs), se n'hi han afegit de noves: lul·listes, documents i corpus. La Llull DB ha estat la matriu que ha permès el desenvolupament d'altres bases de dades bibliogràfiques dins del Grup Narpan: Sciència.cat DB, Cançoners DB, Translat DB, Eiximenis DB, Arnau DB, MedCat. Que sigui per molts anys!