IV Congrés lul·lià Ramon Llull i el lul·lisme: l'espiritualitat de Ramon Llull

Inici
Fi

Col·legi de Sant Francesc, Palma

La Província Espanyola del Tercer Orde Regular de Sant Francesc i l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) de la Universitat de les Illes Balears organitzen el IV Congrés lul·lià Ramon Llull i el lul·lisme, dedicat a l'espiritualitat de Ramon Llull.

Hi participen especialistes de diverses universitats, entre els quals Anna Fernàndez-Clot (UB), Maribel Ripoll (UIB) i Francesc Tous (UdG), membres del Centre de Documentació Ramon Llull.