Centre de Documentació Ramon Llull

Promovem la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos cultural i científic. Ens ocupem de la difusió de la literatura catalana medieval. Treballem en els àmbits de la documentació, la bibliografia, l’edició i el tractament informatitzat de textos catalans medievals.

Projectes

Investigació, coneixement i eines informàtiques per aprofundir en la figura de Ramon Llull i el lul·lisme, en els seus contextos cultural i científic, i en literatura catalana medieval.

Projectes

Activitats

25 juny

Ca n'Alcover, Carrer de Sant Alonso, 24, Palma

17 abril

Universitat de Barcelona, Edifici Històric - Facultat de Filologia i Comunicació

Publicacions