NEORL XVIII: Art demostrativa i Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa

14 gener 2022

Acaba d'aparèixer el volum XVIII de la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Es tracta de l'edició de l'Art demostrativa, a cura de Josep E. Rubio, que també ha estat el curador de la versió llatina de l'obra a la sèrie Raimundi Lulli Opera Latina; i de les Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa, a cura de Simone Sari. Totes dues edicions es basen en l'únic testimoni català manuscrit conservat que transmet ambdues obres. En el primer cas, el text ha estat sistemàticament comparat amb els manuscrits llatins i amb les edicions impreses anteriors. En el segon, s'acompanya de l'edició de la versió llatina en prosa, feta en vida de Llull, que havia restat inèdita fins ara. Més informació.