Publicacions

Anthony Bonner i Maria Isabel Ripoll
Any
2003
Lloc

Palma

Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears

Fernando Domínguez Reboiras
Any
2003
Lloc

Barcelona

Patronat Ramon Llull

Lola Badia
Any
2002
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull

J. N. Hillgarth
Any
2001
Lloc

Barcelona

Edicions de la Universitat de Barcelona

Anthony Bonner
Any
1998
Lloc

Palma

Patronat Ramon Llull