Mil proverbis

Ramon Llull. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament

Francesc Tous Prieto
Any
2018
Lloc
Barcelona
Pàgines
258
Col·lecció
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, XV
Editorial
Patronat Ramon Llull
ISBN
978-84-9883-995-1

Malgrat que Ramon Llull hagi escrit més de 250 obres, algunes de tan monumentals com el Llibre de contemplació, la brevetat, la concisió i la síntesi van ser sempre ideals perseguits i preuats per l'autor. Tot i així, és especialment a partir de 1290 que Llull mostra un interès i una atracció notables per diversos tipus de formes sentencioses i aforístiques, entre les quals cal comptar el proverbi; hi descobreix una forma literària molt dúctil que atresora un potencial persuasiu i didàctic remarcable. Si als Proverbis de Ramon (1296) l'autor n'explora totes les possibilitats pedagògiques i les aplica a un ventall molt ampli de disciplines, en les dues col·leccions incloses en aquest volum s'ajusta als límits habituals del gènere i ofereix pautes de conducta i consells morals als lectors, tot i que els confereix, com és usual en les seves propostes, un caràcter marcadament personal.

La present edició dels Mil proverbis (1302) i dels Proverbis d'ensenyament (1309?) s'ha beneficiat d'un estudi sistemàtic d'aquest gènere en l'obra de Llull, fins ara parcialment desatès, i és la primera que té en compte la totalitat de la tradició textual de cada col·lecció.