Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca

Llorenç Pérez Martínez
Any
2004
Lloc
Barcelona
Pàgines
286
Col·lecció
Col·lecció Blaquerna
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
ISBN
978-84-475-2779-3

El present volum reuneix per primer cop els treballs de catalogació dels fons lul.lians de Mallorca i d'algunes biblioteques espanyoles que va dur a terme Llorenç Pérez i que es van publicar en diversos lliuraments a la revista Estudios Lulianos entre els anys 1958 i 1973. Encara avui els catàlegs de Pérez són imprescindibles per conèixer els esmentats fons de manuscrits i impresos i poder-hi treballar. L'amplitud dels índexs de noms propis, obres lul·lianes i íncipits que s'han elaborat per a l'ocasió demostren la riquesa i la importància dels treballs que es publiquen.