Diccionari d’escriptors lul·listes

Sebastià Trias Mercant
Any
2009
Lloc
Palma
Pàgines
480
Col·lecció
Col·lecció Blaquerna
Editorial
Edicions de la Universitat de les Illes Balears
ISBN
978-84-8384-089-8

El Diccionari d’escriptors lul·listes reuneix en un sol volum tota la informació sobre aquells autors que han escrit sobre Ramon Llull i la seva obra o el lul·lisme posterior, o sobre aquells que hagin editat algun text lul·lià. Concretament, Sebastià Trias Mercant parla aquí del que «han escrit almenys tres articles sobre la vida o l'obra de Ramon Llull o sobre algun dels seus seguidors». Així, podem trobar tant deixebles, admiradors, defensors de Llull i protectors de la causa lul·liana, com biògrafs del Beat, traductors dels escrits lul·lians, apologistes de la seva doctrina o hermeneutes de les seves obres i del seu pensament. Ordenat segons un criteri alfabètic, cada entrada del diccionari conté informació bàsica sobre els aspectes biogràfics i sobre el que cada autor ha aportat amb els seus llibres i estudis, a continuació es fa un inventari l'obra lu·lística que hagi escrit i, finalment, es complementa amb la bibliografia existent. La utilitat inqüestionable del Diccionari d’escriptors lul·listes resideix en el fet de ser la primera obra en la qual els que han escrit sobre Ramon Llull i el lul·lisme, des dels seus orígens fins a dia d’avui, són els protagonistes. El CD adjunt a l'edició en paper permet realitzar cerques precises en tot el vast material. Lamentablement, el professor Trias no va poder veure publicada aquesta obra en la qual va treballar durant tants anys.