Versió digital i millorada del Glossari General Lul·lià

15 novembre 2016

El Nou Glossari General Lul·lià (http://nggl.ub.edu/) és un diccionari en xarxa de lliure accés que dóna informació de 20.000 mots que trobem a 54 obres catalanes de Ramon Llull, com ara el Romanç d’Evast e Blaquerna, el Llibre de contemplació, el Llibre de meravelles, etc. Està pensat com una eina de recerca però també com una eina que permet que qualsevol lector trobi una paraula del lèxic lul·lià que li plantegi un dubte. És, doncs, la clau que calia per obrir l’obra del gran polígraf català a tothom que hi estigui interessat. Sens dubte, es tracta d’una de les aportacions més rellevants de l’Any Llull. 

És una eina que parteix del Glossari General Lul·lià que va publicar el P. Miquel Colom en cinc volums (Palma: Editorial Moll, 1982-1985), però que introdueix moltes millores en l'obra inicial. La versió informatitzada que s’ofereix ara té múltiples avantatges:

1. Es tracta d’un web consutable còmodament des de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador (s'adapta a tots els formats). El NGGL posa, doncs, l’enorme cabal de llengua de Ramon Llull en els nostres mòbils.

2. Permet fer cerques de totes les formes gràfiques. Això vol dir que és un diccionari apte per a persones sense cap coneixement especial de català antic (es pot buscar tant 'caritat', com 'karitat' com 'quaritat').

3. Es poden fer cerques simples de veus, però, amb la cerca avançada, també es pot fer qualsevol cerca al cos dels articles o cerques truncades d'una veu començada amb unes lletres (o acabada amb unes lletres o que conté unes lletres).

4. Es pot identificar ràpidament i amb precisió de quina obra prové un exemple citat i accedir, en molts casos, a la versió digitalitzada de l'obra sencera.

El NGGL ha estat desenvolupat pel Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. Ha comptat amb el patrocini de la Institució Francesc de B. Moll, la Fundació Carulla, la Fundació Noguera, el Patronat Ramon Llull i la Universitat de Barcelona.

El NGGL es presenta el dia 17 de novembre, a les 18'30 h, en el marc del Congrés de Clausura de l'Any Llull (serà a l'Aula Magna del Seminari Conciliar, que és una de les seus del Congrés).