Simone Sari, primera traducció íntegra del "Blaquerna" a l'italià

01 març 2023

Simone Sari acaba de publicar la primera versió íntegra en italià del Romanç d'Evast e Blaquerna. La traducció va acompanyada d'una molt remarcable introducció i anotació. Amb aquesta, el Blaquerna ja es pot llegir íntegrament en vuit llengües: l'espanyol, el francès, el romanès, l'occità, l'anglès, l'àrab i el suec. Sari, lul·lista reconegut de llarga trajectòria, ja havia traduït a l'italià la Vita Christi de sor Isabel de Villena (2013) i el Llibre de santa Maria (2017). Tot un esdeveniment per als estudis lul·lians, del qual hem de felicitar-nos!