Programa del seminari SLIMM (curs 2023-2024, Q1)

29 setembre 2023

S'ha fet públic el programa del primer quadrimestre del curs 2023-2024 del Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB.

Les quatre sessions d'aquest primer quadrimestre seran els dies 10 d'octubre, 14 de novembre, 12 de desembre del 2023 i 16 de gener del 2024, a les 18:30 h, i en format virtual (per Zoom). S'hi presentaran treballs acadèmics produïts recentment en les universitats del país.

Podeu trobar els resums i l'enllaç per accedir a les diverses sessions del seminari des de la pàgina web de l'SLIMM.

Programa

dimarts, 10 octubre, 2023 - 18:30

Maria Saiz "Una exegesi de les metàfores morals del Llibre d'amic i amat de Ramon Llull"

dimarts, 14 novembre, 2023 - 18:30

Sergi Castellà: "El Llull d'En Foix, model poètic personal i universal"

dimarts, 12 desembre, 2023 - 18:30

Stefania Buosi Moncunill: "Una nova línia de recerca: l'edició de les obres alquímiques catalanes d'ús pràctic"

dimarts, 16 gener, 2024 - 18:30

Altea Llorenç: "Rima de Jaume Roig al segle XVII: ús i exemples en plecs solts"