Novetat editorial: Llibre de contemplació, vol. II

26 novembre 2020

Acaba d'aparèixer el segon volum de l'edició crítica del Llibre de contemplació en Déu que publiquem dins la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Es tracta de la primera part del llibre III (capítols 103-168). Aquest llibre III és dedicat als dos quintets de sentits, els corporals i els espirituals o intel·lectuals; en aquest sentit, són especialment interessants els capítols 103-122, que es dediquen a l'actuació de diversos estaments, ordes i oficis (clergues, reis, prínceps, cavallers, juristes, metges, mercaders, pintors, joglars...). Ja treballem en l'edició de la segona part del llibre III (capítols 169-226),que és prevista per al 2023. L'edició completa del Llibre de contemplació és previst que consti de sis volums.