Federica Fusaroli estudia al Centre Llull les versions catalana i occitana medievals de la "Somme le Roi"

06 febrer 2019

Nascuda a Roma ara fa 25 anys, ha obtingut el màster (‘laurea magistrale’) en Filologia moderna per la Universitat La Sapienza de Roma (setembre 2017), amb un treball dirigit pel prof. Stefano Asperti  i Marco Grimaldi titulat Saggio di lessico morale guittoniano. Des d’octubre de 2017 és estudiant de doctorat en Filologia Romànica a la Universitat de Siena i (en règim de cotutela) a la Universitat de Barcelona (programa “Estudis lingüístics, literaris i culturals” de la Facultat de Filologia, línia de recerca “Estudis avançats en lingüística i literatura catalanes”). Sota la direcció del prof. Stefano Asperti, el seu projecte de recerca doctoral du a terme l’edició crítica de l’inèdit Llibre de vicis et de vertutz, traducció occitana de la Somme le roi. El que fa important i urgent l'edició de la traducció occitana de la Somme le roi no és tan sols la necessitat d'un text crític sòlid i d'un estudi acurat dels testimonis que la transmeten sinó també la determinació del paper de l’obra en relació amb la seva font i els seus derivats. Encara que el projecte tingui com a objectiu final l'edició crítica del text occità, serà important tenir en compte la comparació amb la traducció catalana, tal com ho posa de manifest el ms. 740 de la Biblioteca de Catalunya, datable dins la primera meitat del segle XIV. La congruència que fins ara s’ha trobat entre les dues versions requereix un aprofundiment orientat a un reconeixement precís de les relacions de derivació entre els dos textos. Aquesta necessitat ha conduït a la codirecció del treball de doctorat per part del prof. Albert Soler, del Centre de Documentació Ramon Llull de la UB.