Congrés Internacional «Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme»

27 abril 2021

La Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears organitza el congrés internacional "Fenit és aquest tractat en la ciutat de Nàpols en l'anyn de la encarnatió de mil e .cc.xc.iiij. en la vespra de pascha". Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2022 a Palma.*

El congrés convida a acompanyar Llull en els seus viatges a Itàlia, des de la primera visita a la cort Papal (1287), fins a l'estada a Messina (1313-1314), les relacions que hi establí, així com la pervivència del llegat lul·lià al llarg dels segles. S’hi tractaran els temes següents: a) les relacions entre Ramon Llull i Itàlia, b) el lul·lisme i la pervivència de Llull a Itàlia i c) el context històric, literari, cultural i religiós de la Itàlia medieval.

Es poden enviar propostes de comunicació fins el dia 26 de juny de 2021.

Formulari Proposta de comunicació: https://forms.gle/3hPN3Hv3jqnv2QHw7

Més informació.

*Susceptible de fer-se únicament en línia per la situació sanitària de la COVID-19.