Completada l'edició de l'inèdit "Art de fer e solre qüestions"

22 novembre 2023

Amb la publicació del segon (i últim) volum de l'Art de fer e solre qüestions, a cura de Joan Carles Simó Artero, es completa l'edició d'una de les últimes obres catalanes inèdites de Ramon Llull. Es tracta d'una extensa obra de pràctica de l'Art lul·liana, fonamentada en l'Ars inventiva veritatis (1290) i en la Taula general (1293-1294), que té com a objectiu donar exemples d'aplicació de la doctrina cristiana. S'hi exposen els principis i els components del sistema de manera reiterada per facilitar-ne l’aprenentatge. Va ser redactada originalment en català, amb tot probabilitat a Roma, en 1295-1296. Molt posteriorment, el 1407, va ser traduïda al llatí; versió editada també per Joan Carles Simó i publicada com a volum XXXIX de la Raimundi Lulli Opera Latina