Actualització de la Llull DB

22 juliol 2022

Hem culminat l'actualització del programari informàtic de la Base de Dades Ramon Llull per adaptar-la al sistema de gestió de bases de dades MySQL i traduir-la al llenguatge PHP (programari lliure). Es tracta d'un procés iniciat l'abril del 2021 i que han dut a terme Gerard Romero i Miquel Hernàndez Marimon. S'ha aprofitat la reprogramació de la Llull DB per introduir millores en la interfície de consulta. Finalment, a partir d'ara la nostra base de dades estarà allotjada al núvol de la Universitat de Barcelona.