Materials

Ramon Llull
Una col·lecció consultable

El Centre de Documentació Ramon Llull conserva una col·lecció de tesis de doctorat o de llicenciatura relacionades amb la literatura medieval en general i amb Ramon Llull i Francesc Eiximenis en particular, consultables concertant una visita.

Col·lecció de fotocòpies d'obres historiogràfiques

El Centre de Documentació Ramon Llull conserva una col·lecció extensa de fotocòpies d'obres historiogràfiques, consultables concertant una visita.