Publicat el volum XIX de la NEORL

09 novembre 2022

La Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, que publiquen conjuntament el Centre de Documentació Ramon Llull i les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, acaba de publicar l'Art de fer e solre qüestions un dels últims textos catalans inèdits de Ramon Llull. Es tracta de les distincions I i II del text; en un proper volum es publicarà la distinció III, amb la qual cosa disposarem del text íntegre de l'obra. Ramon Llull va redactar l’Art de fer e solre qüestions en català i, amb tota probabilitat, a Roma en 1295-1296; va ser traduïda al llatí molt posteriorment, el 1407. Es tracta d’una extensa obra de pràctica de l’Art lul·liana, fonamentada en l’Ars inventiva veritatis (1290) i en la Taula general (1293-1294), que té com a objectiu donar exemples d’aplicació de la doctrina cristiana. S’hi exposen els principis i els components del sistema de manera reiterada per facilitar-ne l’aprenentatge.