Lectures i interpretacions dels clàssics medievals. Balanç de més d'un segle

Inici
Fi

Universitat Catalana d'Estiu, Manresa.

La Universitat Catalana d'Estiu ofereix el curs de literatura «Lectures i interpretacions dels clàssics medievals. Balanç de més d'un segle». Es tracta d'un curs coordinat pel professor Joan Santanach, en el qual es proposa una aproximació a diversos autors i obres catalanes medievals, des de Jaume I fins a Ausiàs March. Una oportunitat per conèixer alguns dels principals textos de la literatura catalana medieval i revisar les lectures que se n'han fet fins als nostres dies.

Des que, a mitjan segle XIX, es va iniciar un programa de recuperació d’autors i obres catalanes medievals, més vacil·lant al començament, més sistemàtic a mesura que anaven avançant els anys, la visió que se n’ha tingut i ofert ha evolucionat substancialment. El curs proposa constatar aquesta evolució des de les primeres aproximacions fins a les interpretacions més actuals, d’acord amb la nova i recent Història de la literatura catalana.

El programa del curs s'organitza en sis sessions diferents, impartides per Gemma Pellissa, Anna Fernàndez Clot i Joan Santanach:

  1. Gemma Pellissa, «Jaume I i el LIibre dels fets»
  2. Anna Fernàndez Clot, «Bernat Desclot i la seva crònica»
  3. Anna Fernàndez Clot, «Bernat Metge, autor de Lo somni»
  4. Gemma Pellissa, «Joan Roís de Corella i la prosa sentimental»
  5. Joan Santanach, «Ausiàs March»
  6. Joan Santanach, «Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc»

Aquest curs forma part del doble programa d'activitats que enguany, amb motiu del 50è aniversari, ofereix la Universitat Catalana d'Estiu: la primera tongada tindrà lloc del 5 al 10 de juliol a la ciutat de Manresa i la segona, del 16 al 23 d'agost a Prada.

La matrícula ja està oberta!