Digitalització de microfilms

Un fons de 200 microfilms de manuscrits lul·lians

El Patronat Ramon Llull finança el projecte de digitalització i posada en xarxa del fons de 200 microfilms de manuscrits lul·lians en llengües romàniques del Centre de Documentació Ramon Llull. L'acord inclou la publicació en xarxa d'aquests microfilms digitals a la web Ramon Llull im WWW del Raimundus - Lullus - Institut de l'Albert - Ludwigs Universität de Freiburg i. B. En l'actualitat, la web del Lullus-Institut ja ofereix a consulta lliure imatges de més de 500 manuscrits d'obres en llatí. El projecte actual permetrà completar aquest fons, afegint-hi els manuscrits d'obres en català i en altres llengües romàniques.

Manuscrits digitalitzats al Centre de Documentació Ramon Llull: