Lectura de tesi doctoral. Arnau Vives: "La metàfora de l'amic i l'amat: amància i literatura en l'obra de Ramon Llull"

Inici

Arnau Vives Piñas defensarà la seva tesi doctoral que porta per títol "La metàfora de l'amic i l'amat: amància i literatura en l'obra de Ramon Llull". Es tracta d'una recerca que ha desenvolupat al nostre Centre gràcies a una beca predoctoral. Ha estat dirigida pel prof. Albert Soler i tutoritzada per la prof. Lola Badia. Aquest treball estudia el significat i l’evolució de la imatge de l’amic i l’amat, una expressió paradigmàtica de la literatura de Ramon Llull. Les obres que desenvolupen aquesta imatge defineixen una art d’estimar Déu, l’amància, alhora que són un manual de contemplació amb una dimensió específicament literària, en què la comunicació estètica serveix com a eina intelꞏlectual per a la transformació espiritual. L’amic hi representa simbòlicament l’artista exitós; la seva història és la de la realització de l’ésser humà que segueix el camí de l’Art lulꞏliana, de tal manera que esdevé exemple literari de l’aplicació del mètode artístic. Les obres amatives presenten, així, una associació recíproca entre literatura i art de contemplació.