Els textos i les seves fonts

Subtítol
Primera Jornada d'Estudi sobre Literatura Gnòmica Catalana Medieval
Inici
Fi

Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Edifici Sant Domènec II, 5è pis, Pl. Ferrater i Mora, 1, Campus Barri Vell, 17004 Girona

Organitza: Francesc Tous